Wettech
Senaste Nytt Vi som dyker Utfärder & Träningsdyk Logg Dyktabeller Kontakt

 

 

Krav
Skills
Medlemmar

Krav

Våra regler

 

Medlem ska ha minst 250 dyk på sin cerifierade nivå, lägst dekompres-sionsdykare varav 30 dyk senaste året. Internutbildning kan ske om vi anser det nödvändigt

 

Icke rökare, Motionera minst 20 min 3 gånger per vecka, Med motion menas, joggning, simning, Motionscykling mm. Psykisk stabil. God samarbetsförmåga.

 

Medlem måste äga sin utrustning, dykning sker med samma gasblandning och plan inom teamet. Alla ska vara väl förtrogna med sin och sin team-medlems utrustning och konfiguration. Likformighet är önskvärt men ej nödvändig.

 

All dykning måste ske inom teamreglerna. Rekreationsdykning omfattas inte av dessa krav. Med rekreationsdykning menas, dykning i öppet vatten till ett maxdjup av 35m.

 

Dykning sker inom de certifieringsramar där lägst certifieringsnivå eller erfarenhet bestämmer inom dykteamet

 

Ny Medlem måste rekommenderas  av minst 2 medlemmar.

 

Två Projekt ska anordnas varje år. Dessa bestäms på årets sista träff, som är satt till den 30 december årligen. Inget övrigt möteskrav, dock rekommendation på samling fyra gånger per år.

 

Skills/träning minst 3 gånger per månad

 

Alla gemensamma expeditioner betalas med 15% mer än självkostnadspris för att bygga likviditet till kostsam gemensam utrustning, dykresor eller dylikt.

 

Det är den enskilde dykaren som bestämmer om han är redo för att genomföra det planerade dyket. All dykning sker på egen risk. Grupptryck är inte acceptabelt.

 

Utrustningen skall bestå av dubbelpaket med två oberoende regulatorer. Dykaren skall ha dubbelt av följande med sig under dyk: Dykplan, 2 tid-djupmätare, 2 lampor, 2 skärverktyg, 2 masker, 2 ytmakeringsbojar. Linrulle/ spole som räcker från planerat djup.

 

Projektdykning

 

Följande punkter måste ingå vid Wettechprojekt

 

Projektplanering

En skriftligt projektplanering ska finnas vid varje Wettechprojekt. Den skall innehålla Typ av dyk, dykplan, ytorganisationsplanering, nödfallsplaner, ansvariga personers Namn med tfn. nr. Den ska godkännas av alla inblandade.

 

Dykplanering

Vedertagna dykplaneringsprogram skall användas. Vid planering av dyk bör man kolla mot ett annat program. Dykning sker efter tredjedelsregeln. Vid Open Water kan regeln om hälften användas.

 

Nödfallsplanering

Korrekta nödfallsprocedurer måste delges alla projektinblandade,

inkl. återkallnings-signaler, åtgärder vid skjutna säckar, team-separeringar, närmaste tryckkammare, åtgärder vid misstänkt DCS

osv, osv

 

Utrustningsplanering

Välj utrustning efter det dyk du/ni tänker genomföra. Aldrig mer prylar än vad som behövs.

 

Dokumentation

Alla Wettechprojekt måste dokumenteras i loggboken på nätet

 

 

Märkning slingflaskor

M.O.D         

Så att både du själv och dina team-medlemmar klart och tydligt kan se

 

02-halt          

Så att både du själv och dina team-medlemmar klart och tydligt kan se

 

 

Slingflaskors placering

                     

Wettech  har inga förhållningsregler gällande placering av slingflaskor. Dock gäller att dom ska vara så placerade att förväxling av gasblandningar omöjliggörs.

 

 

Wettech S-drill

 

Utrustningskontroll innan dyk

                   

Bottenflaskor     

Fyllda och analyserade med rätt gas för aktuellt dyk Andning ur långslang. Dubbelpaket kopplas med manifold.

                                   

Slingflaskor

Analyserade, trycksatta, avstängda och med rätt gas och tryck korrekt märkta med MOD. Dyklanering fastklistrad. Het gas skall vara ordentligt märkt (påse eller dyl.)

                   

Lampor             

Minst 2st laddade och hela

                   

Skärverktyg

Minst 2st

 

Djup o Tid         

Minst 2st mätare (helst på samma arm då det är lättare att dubbelkolla)

 

Planering          

Skrivskiva på armen med dykplanering samt nödfallsplaner

 

ABC

Mask, fenor, vikter samt extramask i benfickan

 

Reel                   

Linrulle med tillräcklig längd för aktuellt dykdjup.

 

Lyftsäck

1 gul, 1 röd

                   

                                              

 

Bubbelcheck

                   

Planering

Repetera planering innan nedstigning. Bestäm vändtryck.

 

Nedstigning       

Vid O2 lägre än 16% används Decogas 1 För nedstigning. Byt till bottengas vid bubbelcheck. Glöm ej att fästa slangen.

                   

Läck-kontroll     

Rotera ett varv för koll att utrustningen är tät.

 

Långslang         

Frigör och lämna över till polarn. Häng tillbaka

 

Slingflaskor

Kolla att flaskorna sitter där dom ska

 

Lampor

Tänd huvudlampa.

 

Nödfallsplan

Kolla att den är med

 

Övrigt

Kolla att din polare ser bra ut. Inget som hänger och dinglar mm.

 

 

Dyk säkert!