Wettech
Senaste Nytt Vi som dyker Utfärder & Träningsdyk Logg Dyktabeller Kontakt

 

 

Krav
Skills
Medlemmar

Skills

Wettech skills

 

Mask

Dela luft, simma 30m, byta till reservmask. Följa lina 15m utan mask, sätta på mask rensa (Max 1 min)

 

Hovring

Stanna upp 30cm från botten vid nedstigning utan att slamma. Helikoptersväng utan att använda armarna.

Hovra 15cm över botten i 2min utan att slamma. Dela ut långslang med max altitud förändring  60cm. Svänga hö, vä och backa utan att använda armarna

 

Fensim

Fensim med 90 graders vinklade knän "Flutter Kick" Behärska grodsim. Simma 30cm över botten utan att slamma. Klara uppstigning med en fena, utan fenor

 

Utrustning

Ta av egen utrustning vid ytan (max 1min). Ta av teamkamrats utrustning vid ytan (max 1min). Ta av utrustning under vattnet skjuta framför 20m, ta på igen

Hänga av decoflaskor hovrande. Hämta upp decoflaskor, sätta på dom hovrande (max 1min). Hämta upp backuplampa (max 30sek). Plocka fram skärverktyg (30 sek). Byta havererad regulator vid felfunktion. S.O.S (Switch over and shut off) Max 30 sek

 

Dekompression

Skjuta säck (max 45sek). Uppstigning med korrekta gasbyten. Dekompression med gasdelning

 

 

Skillsdyk 1

 

Djup:  5-15 m

 

Tid:    30-40 min

 

1. S-drill på land

 

2. Nedstigning med travelgas (dubbelt deco)

 

3. Bubbelkontroll i vattnet, med delning av långslang + - 60 cm alt. Förändring. Helikoptersväng utan att använda händerna

 

4. Nedstigning samt stanna upp 30 cm från botten

 

5. Hovra 15 cm från botten i 2 min utan att slamma

 

6. Simma 30 cm från botten utan att slamma

 

7. Svänga hö, vä och backa, utan att använda armarna

 

8. Grodsim, Flutter kick

 

9. Plocka fram skärverktyg (30 sec)

 

10. Plocka fram nödfallsplan (30 sec)

 

11. Byta mask (max 1 min)

 

12. Plocka fram backuplampa (30 sec)

 

13. S.O.S (Switch over and shut off)

 

 

 

 

Skillsdyk 2

 

Djup: 5-15 m

 

Tid:   40-50 min

 

 

1. S-drill på land

 

2. Nedstigning med travelgas (vid dubbelt deco)

 

3. Bubbelkontroll i vattnet, med delning av långslang + - 60 cm alt. Förändring. Helikoptersväng utan att använda händerna

 

4. Nedstigning, samt stanna upp 30 cm från botten

 

5. Lägga lina

 

6. Ta av mask veva in linan, sätta på reservmask

 

7. Lägga lina

 

8. Dela gas följande lina 30m

 

9. Lägga lina

 

10. Ta av mask följa lina utan mask 15m på ett andetag begära teamkamrats gas, sätta på reservmask

 

11. S.O.S (Switch over and shut off)

 

 

 

 

Skillsdyk 3

 

Djup: 10-15 m

 

Tid:   30-40 min

 

 

1.S-drill på land

 

2. Nedstigning med travelgas (vid dubbelt deco)

 

3. Bubbelkontroll i vattnet, med delning av långslang + - 60 cm alt. Förändring. Helikoptersväng utan att använda händerna

 

4. Nedstigning samt stanna upp 30 cm från botten

 

5. Hänga av decoflaskor. Ta av utrustningen, skjuta den framför sig 20m, ta på den igen

 

6. Hänga tillbaks decoflaskor

 

7. S.O.S (Switch over and shut off)

 

8. Uppstigning utan fenor, med en fena

 

9. Ta av egen utrustning vid ytan max 1 min

 

10. Ta av teamkamrats utrustning vid ytan max 1min

 

 

 

 

Skillsdyk 4

 

Djup: 20-25 m

 

Tid:    30 min

 

Profil. > 18m                2 min

               15m               1 min

               12m               2 min

                 9m                2 min

              > 6m               4 min (gasbyte vid dubbelt deco)

                 3m                6 min

 

1. S-drill på land

 

2. Nedstigning med travelgas (vid dubbelt deco)

 

3. Bubbelkontroll i vattnet, med delning av långslang + - 60 cm alt. förändring. Helikoptersväng utan att använda händerna

 

4. Nedstigning samt stanna upp 30 cm från botten

 

5. Hänga av decoflaskorna hovrande

 

6. Hämta upp hänga tillbaka decoflaskorna

 

7. S.O.S (Switch over and shut off)

 

8. Korrekta gasbyten

 

9. Skjuta säck

 

10. Följa  lina upp i fritt vatten

 

11. Dela gas, sista gasbytet

 

 

 

Skillsdyk 5

 

Djup:  33 m

 

Tid:     10 min bottentid

 

Profil:  60m 21min 18/35 deco 50/50,100

            Tot:54 min Konservatism 4

 

Dyk.     33m               10 min

            30m                 1 min

            27m                 2 min

            24m                 2 min

         > 21m                 2 min

            18m                 1 min

            15m                 2 min

            12m                 3 min

              9m                 4 min

           > 6m                 5 min (Gasbyte vid dubbelt deco)

              3m                 7 min

TOT.                           39 min

                     

 

1. S-drill på land

 

2. Nedstigning med travelgas (vid dubbelt deco)

 

3. S-drill i vattnet, med delning av långslang + - 60 cm alt. förändring. Helikoptersväng utan att använda händerna

 

4. S.O.S (Switch over and shut off)

 

5. Korrekta gasbyten